อย่าโอนเงินจนกว่าจะได้รับอีเมล้ยืนยันราคาสินค้าจากร้านค้า